No Javascript

Javascript is uitgeschakeldSchakel Javascript in in uw webbrowser om deze website te kunnen gebruiken.

atelierOONK L'Hermitage
review-icon.svg
Lees of schrijf een recensie
Recensies

Kunstretraite

Kunstretraite : Plezier, vrijheid, spelen, lekker en gezond eten in een fijne vrije omgeving. 

Trance reizen en beeldend werken.
Een vuur ceremonie en dansen op je blote voeten.

IMG_4764.jpg

De Kunstretraite is van donderdagavond t/m zondagmiddag.
Het programma ziet er als volgt uit: 
Aankomst donderdagmiddag.

Lichte avondmaaltijd.
Introductieavond. 
Vrijdag ontbijt 9.00 uur en start werken 10.00 uur.
Er is zoveel ruimte op het terrein dat iedereen zijn eigen “atelier” kan inrichten.
Warme lunch rond 13.00 uur
Pauze 
16.00 uur tot 18.00 uur werken.
Werk bespreking
Diner 19.00 uur.
Avondprogramma. Vuur maken, film, dansen, wandelen 

Zaterdag heeft dezelfde dagindeling als vrijdag. 

Zondag ontbijt 9.00 uur
Werken tot 13.00 uur. 
Evaluatie. Expositie maken. 
Warme lunch 14.00 uur. 
Vertrek vanaf 15.00 uur. 

De prijs voor de workshop is 435,00 euro p.p. als je met een tent komt.

 *
Mocht je gebruik willen maken van 1 van de bedden in het logeerhuisje of de logeerkamer
dan is de prijs 465,00 euro p.p.

Het is mogelijk gebruik te maken van een bed in de logeerkamer 25,00 p.p. per nacht.
In de logeerkamer staan twee 1-persoonsbedden.
Het logeerhuisje op de eerste verdieping heeft een groot 2 persoons-bed en een 1 persoons-bed.
Ook hier is de prijs voor een bed 25,00 p.p. per nacht.
Er zijn dus in totaal 4 slaapplaatsen in bedden (tenzij je met iemand het 2 persoons bed wil delen). Wil je gebruik maken van een bed vraag dan voor betaling of er een nog een bed beschikbaar is.
Wie het eerst komt……. Lakens en handdoeken graag zelf meebrengen! In deze prijs zijn inbegrepen:
Workshop 3 dagen 240,00 euro
Inclusief alle beschikbare materialen en persoonlijke begeleiding. 
Voor wie behoefte heeft aan individuele coaching bied ik daarvoor ruimte in de pauzes.
Dit is bij de prijs inbegrepen.

Maaltijden volpension - 150 euro. Ontbijt, warme lunch en warm avondeten worden bereid door onze vegetarisch kokende
kok Helen. 

Met de tent 15 euro p.p. per nacht.
Er zijn 5 matrassen beschikbaar voor in de tenten.  Wie het eerst komt....Aanmelding door een aanbetaling van 50 euro op rek.nummer:
NL77 INGB 0004747560. of BNP Parisbas 4974014473132715
t.n.v. C.A.C. Oonk.  of  Mme Oonk Constantia voor het franse nummer.


Je ontvangt dan een bevestiging.
Graag de rest van het bedrag  2 weken voor aanvang i.v.m. inkopen.
 Kleine lettertjes!
Annuleren 2 weken voor de start van de kunstretraite:
annuleringskosten 30% van de deelnamekosten. 

 *Is de prijs een onoverkomelijk probleem en wil je wel graag meedoen, neem contact op dan kijken we naar
een oplossing.
La retraite artistique se déroule du jeudi soir au dimanche après-midi.
Le programme est le suivant :
Arrivée le jeudi après-midi.

Repas léger du soir.
Soirée d'introduction.
Vendredi, petit-déjeuner à 9 heures et début du travail à 10 heures.
Il y a tellement d'espace sur le site que chacun peut installer son propre "studio".
Déjeuner chaud vers 13 heures.
Pause
16h00 à 18h00 Travail.
Discussion sur le travail.
Dîner à 19 heures.
Programme du soir. Feu, film, danse, promenade

Le samedi a le même programme journalier que le vendredi.

Dimanche, petit-déjeuner à 9 heures.
Travail jusqu'à 13 heures.
Évaluation. Réalisation d'une exposition.
Déjeuner chaud à 14h00.
Départ à partir de 15h00.

Le prix de l'atelier est de €435.00 p.p. si vous venez avec une tente.

*
Si vous souhaitez utiliser l'un des lits de la maison d'hôtes ou de la chambre d'hôtes
le prix est de 465,00 euro p.p.

Il est possible d'utiliser un lit dans la chambre d'hôtes 25,00 p.p. par nuit.
Il y a deux lits simples dans la chambre d'hôtes.
La maison d'hôtes au premier étage dispose d'un grand lit double et d'un lit simple.
Ici aussi, le prix d'un lit est de 25,00 p.p. par nuit.
Il y a donc 4 lits au total (sauf si vous voulez partager le lit double avec quelqu'un). Si vous voulez utiliser un lit, demandez avant de payer s'il y en a un autre de disponible.
Premier arrivé, premier servi....... Veuillez apporter vos propres draps et serviettes !


Ce prix comprend :
Atelier 3 jours 240.00 euros
Comprend tout le matériel disponible et le coaching personnel.
Pour ceux qui ont besoin d'un coaching individuel, j'offre un espace pour cela pendant les pauses.
Ceci est inclus dans le prix.

Repas en pension complète - 150 euros. Le petit-déjeuner, le déjeuner chaud et le dîner chaud sont préparés par notre cuisinière végétarienne Helen.
végétarienne Helen.

Sous tente - 15 euros par nuit.
Il y a 5 matelas disponibles pour les tentes. Course première....Inscription par un acompte de 50 euros sur le compte bancaire no :
NL77 INGB 0004747560. ou BNP Parisbas 4974014473132715
t.n.v. C.A.C. Oonk. ou Mme Oonk Constantia pour le numéro français.


Vous recevrez ensuite une confirmation.
Le reste du montant doit être payé 2 semaines avant le début des achats.
En petits caractères !
Annulation 2 semaines avant le début de la retraite artistique :
frais d'annulation 30% des frais de participation.

*Si le prix est un problème insurmontable et que vous souhaitez participer, contactez-nous et nous chercherons une solution.
une solution.

Intensive weekend

Een weekend werken aan een eigen beeldend project met individuele begeleiding.


Geregeld zal ik in Nederland weekenden geven. Ook op verzoek van een groep.


Je omschrijft een werkdoel


Voorbeelden van een werkdoel:
Mijn weekend is geslaagd als ik een project van begin tot eind afmaak. Ik begin meestal
ergens aan en vind het moeilijk om iets af te maken.


Mijn weekend is geslaagd als ik heb ervaren hoe het is om een werk te maken
dat achter de ruimte van mijn gedachten vandaan komt. Ik heb geen enkele ervaring
met beeldend werken.


Mijn weekend is geslaagd als ik mijn stress achter me kan laten en weer kan genieten,
spelen. In mijn dagelijks leven heb ik het te druk. Ik wind me overal over op, ik krijg
vooral stress van het nieuws.


Mijn weekend is geslaagd als ik een nieuwe koers voor wat ik nou wil maken
heb gevonden. Ik zit vast en heb geen inspiratie.Het weekend loopt in een cirkel. Vrijdagavond Introductie en verkennen, zaterdag
en zondagochtend verdiepen en onderzoeken, zondagmiddag weer boven water
komen, evalueren en afsluiten.


In de begeleiding kijk ik wat je nodig hebt. Soms zijn er gezamenlijke energizers of
andere oefeningen, je bent vrij om wel of niet mee te doen. Het gaat om jouw proces.
Jij hebt de regie en ik ondersteun en faciliteer.


Vrijdagavond 19.30 uur tot 22.00 uur
Zaterdag 10.00 uur tot 17.00 uur
Zondag 10.00 uur tot 16.30 uur


Kosten 240 euro ex btw minimaal 4 mensen per groep.